NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

ZACZNIJ OD KRYTYCZNEGO MYŚLENIA!

Czy żyjemy w świecie bez prawdy? Jak często jesteśmy narażeni na dezinformację i kontakt z fałszywymi informacjami? Skąd czerpiemy informacje? Poznaj najważniejsze wnioski z dwóch badań przeprowadzonych wśród młodzieży oraz dorosłych, które opisują występowanie zjawiska fałszywych informacji w Polsce.

Czy obecność nieprawdziwych informacji w debacie publicznej jest dla Ciebie problemem?

0%
badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że obecność wiadomości i informacji, które są nieprawdziwe lub zniekształcają rzeczywistość, stanowi problem w Polsce.

Na co dzień Polacy czerpią informację głównie z...

0% telewizji
0% mediów
społecznościowych
0% internetowych
portali informacyjnych

Polskie społeczeństwo jest ...

tego, jak dochodzi do powstawania, udostępniania oraz rozpowszechniania fałszywych informacji, tzw. fake news'ów.

Nieświadome, świadczy o tym fakt, że z pojęciem fake news nigdy nie miało do czynienia 49% ogółu przebadanych.

Respondenci deklarują, że głównie z fake news'ami spotykają się...

kilka razy w miesiącu 25%
przynajmniej raz w tygodniu 20%
prawie codziennie 15%

Rozpowszechnianie fake newsów kojarzone jest głównie przez badanych z telewizją.

0%

Według przebadanych fake newsy najczęściej dotyczą takich tematów jak...

76%
Polityka
39%
Show-biznes
24%
Lifestyle

Kto najczęściej rozpowszechniania fałszywe informacje?

W opinii przebadanych za rozpowszechnianie fake newsów odpowiadają głównie:


59% politycy
42% media
39% dziennikarze

Aż 0% uczestników badania za główną przyczynę powstawania fałszywych informacji uznaje chęć wpływania na opinie odbiorców.

FAKE NEWSY
Z PERSPEKTYWY MŁODZIEŻY

56,2% uczniów biorących udział w badaniu wskazało, że pojawianie się nieprawdziwych, zniekształcających rzeczywistość informacji stanowi w Polsce problem.

Głównym źródłem codziennych informacji osób w wieku 15-19 lat jest ...

Telwizja jest dopiero 4 z kolei źródłem codziennych informacji, wskazywanym przez młodych ludzi (43,3%). Głównym źródłem są media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, inne) - 79,9% wskazań. Na kolejnych miejscach znalazły się: rodzina, przyjaciele i znajomi (53,8%), internetowe portale informacyjne (48,1%).
Aż 79,9% młodych ludzi wskazało, że głównym źródłem ich codziennych informacji są media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, inne).

Główne źródła informacji w Internecie, z których korzystają młodzi ludzie to:

Facebook 37,5%
Portale informacyjne 13,1%
Youtube 12,1%

Czy weryfikujesz informacje, które czytasz, udostępniasz, komentujesz?

Co 5 młoda osoba (22,1%) w ogóle nie zastanawia się nad rzetelnością docierających do niej informacji. 19,5% osób ogranicza się jedynie do jednego źródła weryfikując informacje.

94,4% badanych uczniów spotkało się z pojęciem fake news.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co 4 osoba spotyka się z fake newsami przynajmniej raz w tygodniu (28,3%), natomiast co 5 uczeń deklaruje, że ma styczność z tego rodzaju informacjami prawie codziennie (21,9%).

Młodzi ludzie najczęściej spotykają się z rozpowszechnianiem fałszywych informacji...

37,2% w mediach
społecznościowych
25,9% na portalach
i serwisach rozrywkowych
19,1% w telewizji

41,7% uczniów wskazało, że najczęściej spotyka się z fake newsami na temat show-biznesu.

Kto najczęściej rozpowszechniania fałszywe informacje?

Media 55,7%
Osoby potocznie określane trollami internetowymi 47,9%
Zwykli użytkownicy Internetu 34,9%

Najczęściej wskazywaną przyczyną tworzenia fake newsów przez młodych ludzi była...

40,2% chęć wpływania
na opinie odbiorców
(manipulacja)
20,2% motyw zarobkowy
11,1% chęć zaszkodzenia
drugiej osobie

68,1% badanych uczniów zgadza się ze stwierdzeniem, że zjawisko fake newsów będzie się pogłębiać.

Obróć urządzenie